Kronprins Haakon – icebreaker research vessel

The new icebreaker research vessel, Kronprins Haakon, scheduled for delivery in 2017, will be formally owned by the Norwegian Polar Institute, the Institute of Marine Research will have operational responsibility and the University of Tromsø will be her biggest user.

Digital rendering of the icebreaker research vessel Kronprins Haakon

Kronprins Haakon The new icebreaker research vessel will be a valuable continuator of Norwegian research traditions in the Arctic Illustration: Rolls Royce Marine (RRM)

Fartøyet har isbryterklasse og utholdenhet til å kunne gjennomføre langvarige ekspedisjoner i islagte farvann hvor alle aktuelle disipliner innen marin forskning kan gjennomføres. 

Fartøyet skal kunne dekke eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider. Fartøyet gir mulighet til å overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis, og til å kunne drive forskning og undervisning i disse områdene på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.