Skip navigation

Richarddalen (03)

I Richarddalen finnes de eldste daterte bergarter på Svalbard og eklogitter (høytrykks-omdannete bergarter).

Større kart

Eklogitter på begge sider av Richardvatnet

a) Eklogitter på begge sider av Richardvatnet. Photo: Synnøve Elvevold / Norsk Polarinstitutt

Klogitt-lignende bergarter

b) Klogitt-lignende bergarter. Photo: Synnøve Elvevold / Norsk Polarinstitutt

De spesielle bergartene ligger på Biscayarhalvøya, Nordvest-Spitsbergen, i en sone som strekker seg fra nord for Richardvatnet gjennom Richarddalen til Rabotdalen i sør. De eldste bergartsdateringene er gjort i bergartsprøver som er tatt mellom fjellet Puddingen, halvveis ned til Rabotdalen. Eklogittene ligger på begge sider av Richardvatnet (bilde a).

Geologiske forhold

De omtalte bergartene tilhører Richarddalskomplekset, et sterkt omdannet bergartskompleks av mesoproterozoisk alder (tidsrom 1700–900 millioner år), med et nyere overpreg under den kaledonske fjellkjededannelsen (410–440 millioner år). Komplekset består mest av granatamfibolittgneis, kvartsfeldspatgneis, augengneis og metagabbro.

Det forekommer inneslutninger av en grantførende granitt med 3–4 cm store feldspatkrystaller (dvs. en porfyrittisk granitt) som inneholder de eldste mineralene som er aldersbestemt på Svalbard. Dette er zirkoner som har gitt en radiometrisk alder med uran-bly metoden på 3234±43 millioner år.

Det forekommer dessuten eklogitt-lignende bergarter (bilde b), som imidlertid har en kjemisk sammensetning som avviker noe fra normale eklogitter, muligens pga. den senere retrograde, kaledonske omdannelsen.

Eklogitter er høygrads-omdannete bergarter som normalt dannes av gabbro eller basalt når jordskorpe presses ned til store dyp, 25–30 km. De består av en grønn grunnmasse av omfasitt (amfibol-mineral) og rosa pyrop (magnesiumgranat).

Vernekriterier og sårbarhet

  • Godt egnet til undervisningsformål, petrologi
  • Ikke sårbar mot vanlig ferdsel og prøvetakning