Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis. Mer om oss

Nyheter

 • Samler egg til Miljøprøvebanken

  Viktig arbeid for å kartlegge nye miljøgifter og utviklingen av disse over tid.

 • Varmere hav gir ny føde til sjøfuglene

  Stadig flere sørlige fiskearter som norsk-arktisk torsk, lodde, makrell og sild dukker opp i havet rundt Svalbard.

 • Vinter på Troll

  Mens fastlands-Norge kan nyte sommeren er det andre norske områder som akkurat nå er midt i mørketida.

 • Mastergrad om miljøgift og stress hos sjøfugler

  Masterprosjektet har undersøke forholdet mellom stresshormoner og miljøgifter for å få et innblikk i hvordan dette påvirker polarmåkens stressnivå og stressrespons.

Flere nyheter

Aktiviteter

Flere aktiviteter

Kronikker

Flere kronikker