Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet er kunnskapsleverandør og rådgiver for norske myndigheter i polarområdene og har forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet i Antarktis. Mer om oss

Arktis

Klimaet i Arktis er i sterk endring med økende temperaturer, smeltende is og endrede økosystemer. Områder som tidligere var utilgjengelige på grunn av isen åpnes nå for utvinning av ressurser og nye seilingsruter. Det vil sette en sårbar natur under press.

Via forskning, overvåking og rådgivning er vi kunnskapsleverandør for norske myndigheter, og hjelper beslutningstakere sikre en bærekraftig utvikling i Arktis.

Mer om Arktis

Antarktis

Polarinstituttet har ansvar for norsk forskings- og miljøovervakingsverksemd i Antarktis, og driftar forskingsstasjonen Troll. Instituttet er òg Noregs utøvande miljømyndigheit i Antarktis. Alle som planlegg aktivitet i Antarktis må derfor kontakte oss så tidleg som mogleg.

All aktivitet i Antarktis må følgja føresegnene i forskrift om miljøvern og sikkerheit i Antarktis. Les meir om reglar i Antarktis

Meir om Antarktis

Nyheter

Flere nyheter

Aktiviteter

Kronikker

Flere kronikker