Ansatte

Søk i ansatte

177 treff

A
Abu-Alam, Tamer S. Postdoktor, berggrunnsgeologi
Ahonen, Heidi Postdoktor, bioakustikk
Andersen, Geir Avdelingsdirektør for administrasjonsavdelingen
Andersen, Magnus Senioringeniør
Arntzen, Kristin Økonomikonsulent
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
B
Balto, Ann Kristin Bildearkivar/Kommunikasjonsrådgiver
Benjaminsen, Sigurd Avdelingsingeniør
Berthinussen, Ingrid Avdelingsdirektør miljø- og kartavdelingen
Bjørdal, Are Senioringeniør
Bolli, Kent-Ove Mekaniker/maskinist
Bolstad, Dag Elektriker
Brannfjell, Rita Seniorrådgiver
Bratrein, Marius Overingeniør
Bye, Bernt Konstruktør
C
Cleary, Alison Postdoktor, molekylær økologi
Cohen, Lana Postdoktor, atmosfærefysikk
D
Danielsen, Tomas Elektronikkingeniør/forskningstekniker
Dens, Ruben Senioringeniør/dataforvalter
Descamps, Sébastien Forsker
Di Loreto, Massimo Webutvikler
Diez, Anja Postdoktor, Antarktis glasiologi
Divina, Svetlana Forskningstekniker
Divine, Dmitry Forsker
Dodd, Paul A. Forsker, havis
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
Dybdahl, Jørn Avdelingsingeniør
Dypås, Inger Brattsti Seniorrådgiver
E
Eklo, Heidi June Lønnskonsulent
Elvevold, Synnøve Forsker, geologi
Everett, Alistair Forsker
F
Fernández-Méndez, Mar Postdoktor, arktiske marine alger og primærproduksjon
Finn, Mats-Ola Driftsleder, Troll
Fossan, Kristen Senioringeniør
Fransson, Agneta Forsker
Fuglei, Eva Forsker, biologi
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Gallet, Jean-Charles Forsker, snøfysikk
Gerland, Sebastian Seksjonsleder hav og havis / seniorforsker
Gjerland, Audun Avdelingsingeniør
Goldman, Helle Valborg Redaktør for Polar Research
Goodwin, Harvey Overingeniør
Graham, Robert Postdoktor, klimamodellering
Granskog, Mats A. Forsker, havis/oseanografi
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
Guldahl, John E. Avdelingsdirektør Operasjons- og logistikkavdelingen
H
Hagerup, Roger Willy Kartograf
Håhjem, Leif Arild Avdelingsingeniør
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Hamilton, Charmain Forsker, romlige analyser sel
Hamon, Gwenaelle Førstekonsulent, CliC project office
Hanevold, Per Erik Stasjonssjef, Sverdrupstasjonen
Hansen, Håvard Seksjonsleder Arktis / operasjonsleder Arktis
Hansen, Eva Cathrine Lønnskonsulent
Hansen, John Richard Seniorrådgiver
Hanssen, Kenth Seksjonsleder økonomi
Heitmann, Filip Forskningsingeniør
Helgason, Halfdan Helgi Prosjektmedarbeider SEATRACK
Helgeland, Conrad Senioringeniør
Henriksen, Helene Kontormedarbeider
Hislop, Lawrence Direktør, CliC project office
Hofsøy, Sissel Norum Seniorkonsulent
Høgestøl, Astrid Rådgiver polare saker
Holmén, Kim Internasjonal direktør
Hop, Haakon Seniorforsker
Horn, Oddvar Syver Innkjøper
Hovinen, Johanna Forskningstekniker
Hudson, Stephen R. Forsker, atmosfære og kryosfære
Husum, Katrine Seniorforsker, arktisk paleooseanografi
I
Isaksson, Elisabeth Seksjonsleder geologi og geofysikk / seniorforsker
Itkin, Mikhail Analytiker, jordobservasjon
Itkin, Polona Postdoktor, havisdynamikk
J
Jacobs, Joachim Forsker II
Jaklin, Gunn Sissel Kommunikasjonsdirektør
Jennings, Inger Logistikkkoordinator SIOS
Jensen, Leif Helge Kartograf
Jenssen, Elin Vinje Kommunikasjonsrådgiver
Johannessen, Kai Bjarne Overingeniør
Johansen, Jim Robert Avdelingsingeniør
Johansen, Einar Overingeniør
Jølle, Harald Dag Polarhistoriker
Jørgensen, Nina Mari Seniorrådgiver
Josefsen, Marianne Arkivleder
K
Karlsen, Tor Ivan Overingeniør
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
Kibsgaard, Anne Seniorkonsulent
King, Jennifer Postdoktor, fjernmåling av sjøis
Koç, Nalân Forskningsdirektør
Kohler, Jack Seniorforsker, glasiologi
Kovacs, Kit M. Seksjonsleder biodiversitet / seniorforsker
Krapp, Rupert Overingeniør, biolog
L
Larsen, Fred Endre Senioringeniør, IKT
Lidström, Sven Operasjonskoordinator Antarktis
Lind, Pål-Yngve Senioringeniør, IKT
Lindbäck, Katrin Postdoktor, antarktisk glasiologi
Lindberg, Ragnhild Personalrådgiver
Ljøkjel, Olav Forskningsingeniør
Lone, Karen Forsker
Lorentzen, Erlend Overingeniør
Lowther, Andrew Økolog Sørishavet
Lydersen, Christian Seniorforsker, marinbiologi
M
Markussen, Helge Tore Stasjonssjef, Sverdrupstasjonen
Mathisen, Stig Seksjonsleder informasjon
Matsuoka, Kenichi Seniorforsker
Melvær, Yngve Seksjonsleder kart
Mercadal, Inger Sofia Administrasjonskonsulent
Merkel, Benjamin Stipendiat, sjøfugløkologi SEATRACK
Merkouriadi, Ioanna Postdoktor, snøfysikk
Messerli, Alexandra Forsker
Meyer, Amélie Postdoktor, fysisk oseanografi
Miettinen, Arto Forsker, arktisk paleooseanografi
Mikelborg, Øystein Prosjektleder / maritim koordinator
Moholdt, Geir Forsker, fjernmåling av kryosfæren
Morris, Richard Ashley Postdoktor, fjernmåling og glasiologi
Moskal, Wojtek Avdelingsingeniør
Motrø, Tor Erling Avdelingsingeniør
Myhre, Per Inge Forsker, berggrunnsgeologi
N
Negrel, Jean Postdoktor, fjernmåling havis
Nilsen, Stein Ørjan Seniorrådgiver
Nilsen, Rune Seniorrådgiver, IKT-sikkerhet
Njåstad, Birgit Seksjonsleder miljørådgivning
Nordgård, Ida Kessel Rådgiver
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
van Oostveen, Jelte Stipendiat, satelittfjernmåling
Orme, Lisa Postdoktor, paleoseaonografi
Overrein, Øystein Seniorrådgiver
P
Pavlov, Alexey Postdoktor, havis og oseanografi
Pavlova, Olga Forsker, havis
Pedersen, Åshild Ønvik Terrestrisk økolog
Pedersen, Christina Alsvik Faglig koordinator/ seniorrådgiver
Pedersen, Jarl G. Materialforvalter
Poudel, Diwakar Postdoktor, forvaltning variable miljøverdier
Pramanik, Ankit Stipendiat
Q
Quillfeldt, Cecilie H. von Seniorrådgiver, havforvaltning
R
Ravolainen, Virve Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi
Roald, Jan Grafiker/Illustratør
Rösel, Anja Postdoktor, havisfysikk
Roth, George Prosjektkoordinator Quantarctica
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
S
de Steur, Laura Forsker, oseanografi
Schjelderup, Ingrid Seksjonsleder personal
Schneider, Johnny Materielltekniker
Schreuder, Janne Nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver
Simonstad, Rune Stebekk Kokk
Skoglund, Anders Topograf
Solås, Remi Aleksander Overingeniør
Sørly, Svein Overingeniør
Steen, Harald Leder for ICE
Steinsund, Ann Elin Seksjonsleder IKT
Stokkeland, Ivar Bibliotekleder
Storhaug, Ingrid Seniorkonsulent
Storrø, Ola Ekspedisjonslege
Storvik, Kristin Seniorrådgiver
Strøm, Hallvard Forsker, økologi
Strømseng, Jon Hugo Seksjonsleder Antarktis
Sundfjord, Arild Forsker, oseanografi
Syrstad, Elsa Seniorkonsulent
T
Tartu, Sabrina Postdoktor, økotoksikologi
Thor, Peter Forsker, marinbiologi
Torsvik, Tomas Forsker, havmodellering
Tronstad, Stein Seksjonsleder miljødata
Tryland, Morten Veterinær / forsker
U
Uldal, Siri Overingeniør
Urset, Anne Senioringeniør, geodesi/fotogrammetri
V
Vacquié-Garcia, Jade Postdoktor, romlige analyser hval
Vihtakari, Mikko Forsker
Vinge, John Olav Lege
Vongraven, Dag Seniorrådgiver
W
Winther, Jan-Gunnar Direktør
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi
Z
Zoelly, Christian Avdelingsingeniør
Ø
Ørvoll, Oddveig Øien Kartograf
Øseth, Ellen Seksjonsleder miljørådgivning
Øvergård, Renate Alsén Rådgiver
Ö
Österlund, Magnus Driftstekniker
Å
Aars, Jon Forsker
Aas, Harald Faste Topograf