Ansatte

Søk i ansatte

91 treff

A
Abu-Alam, Tamer S. Postdoktor, berggrunnsgeologi
Ahonen, Heidi Postdoktor, bioakustikk
Andersen, Magnus Senioringeniør
Ask, Amalie Forskningstekniker
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
B
Benjaminsen, Sigurd Avdelingsingeniør
Bratrein, Marius Overingeniør
C
Cohen, Lana Postdoktor, atmosfærefysikk
D
Descamps, Sébastien Forsker
Diez, Anja Postdoktor, Antarktis glasiologi
Divina, Svetlana Forskningstekniker
Divine, Dmitry Forsker
Dodd, Paul A. Forsker, havis
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
E
Elvevold, Synnøve Forsker, geologi
F
Fernández-Méndez, Mar Postdoktor, arktiske marine alger og primærproduksjon
Fossan, Kristen Senioringeniør
Fransson, Agneta Forsker
Fuglei, Eva Forsker, biologi
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Gallet, Jean-Charles Forsker, snøfysikk
Gerland, Sebastian Seksjonsleder hav og havis / seniorforsker
Goel, Vikram Stipendiat
Graham, Robert Postdoktor, klimamodellering
Granskog, Mats A. Forsker, havis/oseanografi
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
H
Håhjem, Leif Arild Avdelingsingeniør
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Hamilton, Charmain Forsker, romlige analyser sel
Hanevold, Per Erik Stasjonssjef, Sverdrupstasjonen
Heitmann, Filip Forskningsingeniør
Helgason, Halfdan Helgi Prosjektmedarbeider SEATRACK
Hop, Haakon Seniorforsker
Hovinen, Johanna Forskningstekniker
Hudson, Stephen R. Forsker, atmosfære og kryosfære
Husum, Katrine Seniorforsker, arktisk paleooseanografi
I
Isaksson, Elisabeth Seksjonsleder geologi og geofysikk / seniorforsker
Itkin, Polona Postdoktor, havisdynamikk
J
Jacobs, Joachim Forsker II
Jennings, Inger Logistikkkoordinator SIOS
K
Kalhagen, Kjersti Forsker
Karlsen, Tor Ivan Overingeniør
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
King, Jennifer Postdoktor, fjernmåling av sjøis
Koç, Nalân Forskningsdirektør
Kohler, Jack Seniorforsker, glasiologi
Kovacs, Kit M. Seksjonsleder biodiversitet / seniorforsker
Krapp, Rupert Overingeniør, biolog
L
Lindbäck, Katrin Postdoktor, antarktisk glasiologi
Ljøkjel, Olav Forskningsingeniør
Lone, Karen Forsker
Lorentzen, Erlend Overingeniør
Lowther, Andrew Økolog Sørishavet
Lydersen, Christian Seniorforsker, marinbiologi
M
Matsuoka, Kenichi Forsker
Merkel, Benjamin Stipendiat, sjøfugløkologi SEATRACK
Merkouriadi, Ioanna Postdoktor, snøfysikk
Messerli, Alexandra Forsker
Meyer, Amélie Postdoktor, fysisk oseanografi
Miettinen, Arto Forsker, arktisk paleooseanografi
Moholdt, Geir Forsker, fjernmåling av kryosfæren
Morris, Richard Ashley Postdoktor, fjernmåling og glasiologi
Myhre, Per Inge Forsker, berggrunnsgeologi
N
Negrel, Jean Postdoktor, fjernmåling havis
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
van Oostveen, Jelte Stipendiat, satelittfjernmåling
Orme, Lisa Postdoktor, paleoseaonografi
P
Pavlov, Alexey Postdoktor, havis og oseanografi
Pavlova, Olga Forsker, havis
Pedersen, Åshild Ønvik Terrestrisk økolog
Pedersen, Christina Alsvik Faglig koordinator/ seniorrådgiver
Pramanik, Ankit Stipendiat
R
Randelhoff, Achim Forsker
Ravolainen, Virve Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi
Rösel, Anja Postdoktor, havisfysikk
Roth, George Prosjektkoordinator Quantarctica
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
S
de Steur, Laura Forsker, oseanografi
Skoglund, Anders Topograf
Steen, Harald Leder for ICE
Storhaug, Ingrid Seniorkonsulent
Strøm, Hallvard Forsker, økologi
Sundfjord, Arild Forsker, oseanografi
T
Tartu, Sabrina Postdoktor, økotoksikologi
Thor, Peter Forsker, marinbiologi
Torsvik, Tomas Forsker, havmodellering
Tronstad, Stein Seksjonsleder miljødata
Tryland, Morten Veterinær
V
Vacquié-Garcia, Jade Postdoktor, romlige analyser hval
W
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi
Å
Aars, Jon Forsker