Arild Sundfjord

Programleder, Polhavet-programmet
Arild Sundfjord
47304197
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter

Aktuelle aktiviteter

ICE-Fluxes - Study on the quantification and relevance of interactions and fluxes between sea ice, atmosphere and ocean in the Arctic (PI).

Sea Ice in the Arctic Ocean, Technology and Systems of Agreements - a Fram Centre flagship project (PI).

AWAKE-II - Arctic climate and environments of the Nordic Seas and the Svalbard - Greenland Area.

A-TWAIN - Long-term variability and trends in the Atlantic Water inflow region.

ModOIE - Mesoscale modeling of Ice, Ocean and Ecology of the Arctic Ocean.

Carbon bridge - Bridging marine productivity regimes: How Atlantic advective inflow affects productivity, carbon cycling and export in a melting Arctic Ocean.

Karriere

Nå - Forsker, Norsk Polarinstitutt, Tromsø

2007-2009 Forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Tromsø

2003-2007 PhD student ved Universitetet i Bergen/Norsk Polarinstitutt, Tromsø

2001-2003 Forsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Bergen/Tromsø

1999-2001 Forskningsassistent, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Bergen

1998- Forskningsassistent på UNIS, Longyearbyen og NIVA, Bergen

1994-1997 Hovedfagsstudent ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Interesser og spesialfelt

Blandingsprosesser i øvre del av vannsøylen er viktig for havets dynamikk, på flere ulike skalaer. Turbulens påvirker lagdeling, issmelting og –frysing, og bidrar dermed også til de horisontale tetthetsgradientene som er viktige for havsirkulasjonen på større skala. I tillegg til vertikal utveksling av varme og salt, er næringssalt for primærproduksjon og løst CO2 blant stoffene som påvirkes av varierende vertikal blanding som drives av vind, tidevannsskjær, indre bølger etc.

Feltstudier som kobler vertikale prosesser med drivkrefter og resulterende påvirkning på biologi og kjemi er viktige. Jeg jobber også med regional- og lokalskala numerisk havmodellering, som kan inkludere is- og biologimoduler. Hovedmålsetningene er å videreutvikle vertikale parameteriseringer i modellene, og å få økt kunnskap om grunnleggende utvekslingsprosesser i Arktiske havområder.