Christelle Guesnon

Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
Ny-Ålesund
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter