Elin Vinje Jenssen

Kommunikasjonsrådgiver
Elin Vinje Jenssen
77750617
95972821
Tromsø
Norsk Polarinstitutt

Intern og ekstern kommunikasjon. Forskningsformidling, tekstarbeid, mediekontakt og sosiale medier. Bistår i produskjon av infomateriell og utstillinger. Skolekontakt.  

Publikasjoner
Prosjekter

Karriere

Cand.polit. sosiologi fra NTNU, 2001. Hovedfag sosiologi. Hovedfagsoppgaven: "Nesten som hjemme" - en kvalitativ studie av deltakelse i lokale innvandrerorganisasjoner.

Cand.mag. fra NTNU i sosiologi, statsvitenskap og pedagogikk. Emneeksamener i sosialantropologi og psykologi.