Erlend Lorentzen

Overingeniør
Erlend Lorentzen
77750552
Tromsø
Norsk Polarinstitutt

Forskningstekniker for SEAPOP – overvåknings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler.

  • Innhenter og analyserer data om sjøfuglers bestandsutvikling, demografi og trekkruter.
  • Har hovedansvar for drift og vedlikehold av SEAPOP web.
Publikasjoner
Prosjekter

Interesser og spesialfelt

Analyse av «fangst-gjenfangst»-data for estimering av demografiske parametre i dyrepopulasjoner.

Bruk av lysloggere og analyse av posisjonsdata fra slike loggere for kartlegging av storskala forflytningsmønstre hos sjøfugl.