Harald Faste Aas

Topograf
Harald Faste Aas
77750578
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter

Aktuelle aktiviteter

  • Tillrettelegging av fotogrametrisk datafangst
  • Flybildearkiv
  • Bearbeidning av digitale terrengmodeller
  • Flybildesalg