Ansatte

Søk i ansatte

Filtre

Avdeling

Arbeidssted

10 treff

A
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
H
Hop, Haakon Seniorforsker
K
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
L
Lydersen, Christian Seniorforsker (marinbiologi)
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
R
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
V
Vihtakari, Mikko Forsker
W
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi