Ansatte

Søk i ansatte

Filtre

Avdeling

Arbeidssted

15 treff

A
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
B
Bailey, Allison Postdoktor, effekter av havforsuring
C
Collard, France Postdoktor, mikroplast i Arktis
D
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
H
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Hop, Haakon Seniorforsker
K
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
Keck, Amalia Forskningstekniker
L
Lippold, Anna Forskningstekniker
Lydersen, Christian Seniorforsker (marinbiologi)
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
R
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
W
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi