Ansatte

Søk i ansatte

64 treff

A
Andersen, Magnus Senioringeniør
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
B
Bailey, Allison Postdoktor, effekter av havforsuring
Blevin, Pierre Forsker
C
Cleary, Alison Postdoktor, molekylær økologi
Collard, France Postdoktor, mikroplast i Arktis
D
Descamps, Sébastien Forsker
Diez, Anja Postdoktor, Antarktis glasiologi
Divine, Dmitry Forsker
Dodd, Paul A. Forsker, havis
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
E
Elvevold, Synnøve Forsker, geologi
Everett, Alistair Forsker
F
Fransson, Agneta Forsker
Fuglei, Eva Forsker, biologi
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Gallet, Jean-Charles Forsker, snøfysikk
Gerland, Sebastian Seksjonsleder hav og havis / seniorforsker
Graham, Robert Postdoktor, klimamodellering
Granskog, Mats A. Forsker, havis/oseanografi
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
H
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Hamilton, Charmain Forsker, romlige analyser sel
Hattermann, Tore Fysisk oseanograf, Sørishavet
Hop, Haakon Seniorforsker
Hudson, Stephen R. Forsker, atmosfære og kryosfære
Husum, Katrine Seniorforsker, arktisk paleooseanografi
I
Isaksson, Elisabeth Seksjonsleder geologi og geofysikk / seniorforsker
K
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
Kohler, Jack Seniorforsker, glasiologi
Kovacs, Kit M. Seksjonsleder biodiversitet / seniorforsker
Koç, Nalân Forskningsdirektør
L
Lindbäck, Katrin Postdoktor, antarktisk glasiologi
Lippold, Anna Forskningstekniker
Lorentzen, Erlend Overingeniør
Lowther, Andrew Økolog Sørishavet
Lydersen, Christian Seniorforsker (marinbiologi)
van Liefferinge, Brice Forsker
M
Matsuoka, Kenichi Seniorforsker
Merkel, Benjamin Stipendiat, sjøfugløkologi SEATRACK
Miettinen, Arto Forsker, arktisk paleooseanografi
Moholdt, Geir Forsker, fjernmåling av kryosfæren
Moreau, Sebastien Biologisk oseanograf
Morris, Richard Ashley Postdoktor, fjernmåling og glasiologi
Myhre, Per Inge Forsker, berggrunnsgeologi
N
Negrel, Jean Postdoktor, fjernmåling havis
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
P
Paulsen, Ingrid Marie Garfelt Forskningstekniker
Pavlova, Olga Forsker, havis
Pedersen, Christina Alsvik Faglig koordinator / seniorrådgiver
Pálsdóttir, Elinborg Sædis Forskningstekniker
R
Ravolainen, Virve Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
S
Steen, Harald Programleder Svalbard
Storhaug, Ingrid Seniorkonsulent
Strøm, Hallvard Forsker, økologi
Sundfjord, Arild Forsker / oseanografi
de Steur, Laura Forsker, oseanografi
T
Torsvik, Tomas Forsker, havmodellering
Tryland, Morten Veterinær / forsker
V
Vacquié-Garcia, Jade Postdoktor, romlige analyser hval
W
Wang, Caixin Forsker
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi
Å
Aars, Jon Forsker