Ansatte

Søk i ansatte

170 treff

A
Abu-Alam, Tamer S. Postdoktor, berggrunnsgeologi
Ahonen, Heidi Postdoktor (bioakustikk)
Andersen, Geir Avdelingsdirektør for administrasjonsavdelingen
Andersen, Magnus Senioringeniør
Arntzen, Kristin Økonomirådgiver
Assmy, Philipp Forsker, marine alger
B
Balto, Ann Kristin Bildearkivar / Kommunikasjonsrådgiver
Berre, Tommy Skjeldnes Elektronikkingeniør / forskningstekniker
Berthinussen, Ingrid Avdelingsdirektør miljø- og kartavdelingen
Bjørdal, Are Senioringeniør
Bondi, Johan Lege
Brannfjell, Rita Seniorrådgiver
Bratrein, Marius Overingeniør
Brynjulfsen, Åge Mekaniker
Bye, Bernt Konstruktør
C
Cleary, Alison Postdoktor, molekylær økologi
Cohen, Lana Postdoktor, atmosfærefysikk
Collard, France Postdoktor, mikroplast i Arktis
Crews, Laura Forsker
Czyz, Ceslav Ingeniør elektronikk / elektro
D
Dens, Ruben Senioringeniør / dataforvalter
Descamps, Sébastien Forsker
Di Loreto, Massimo Webutvikler
Diez, Anja Postdoktor, Antarktis glasiologi
Divine, Dmitry Forsker
Dodd, Paul A. Forsker, havis
Duarte, Pedro Forsker, arktisk marin økosystem-modellering
Dybdahl, Jørn Avdelingsingeniør
Dypås, Inger Brattsti Seniorrådgiver
E
Eischeid, Isabell Forskningsingeniør COAT
Eklo, Heidi June Lønnskonsulent
Elvevold, Synnøve Forsker, geologi
Everett, Alistair Forsker
F
Fernández-Méndez, Mar Postdoktor, arktiske marine alger og primærproduksjon
Finn, Mats-Ola Driftsleder, Troll
Fossan, Kristen Senioringeniør
Fransson, Agneta Forsker
Fuglei, Eva Forsker, biologi
G
Gabrielsen, Geir Wing Seksjonsleder miljøgifter / seniorforsker
Gallet, Jean-Charles Forsker, snøfysikk
Gerland, Sebastian Seksjonsleder hav og havis / seniorforsker
Gjerland, Audun Avdelingsingeniør
Goldman, Helle Valborg Redaktør for Polar Research
Goodwin, Harvey Fungerende seksjonsleder, Arktis
Graham, Robert Postdoktor, klimamodellering
Granskog, Mats A. Forsker, havis/oseanografi
Griffith, Gary Forsker, arktiske marine økosystemer
Guesnon, Christelle Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
Guldahl, John E. Avdelingsdirektør Operasjons- og logistikkavdelingen
H
Hagerup, Roger Willy Kartograf
Hallanger, Ingeborg Forsker, miljøgifter
Hamilton, Charmain Forsker, romlige analyser sel
Hamon, Gwenaelle Førstekonsulent, CliC project office
Hansen, John Richard Seniorrådgiver
Hanssen, Kenth Seksjonsleder økonomi
Heitmann, Filip Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
Helgason, Halfdan Helgi Prosjektmedarbeider SEATRACK
Helgeland, Conrad Senioringeniør
Henriksen, Helene Kontormedarbeider
Hislop, Lawrence Direktør, CliC project office
Hofsøy, Sissel Norum Seniorkonsulent
Holmén, Kim Internasjonal direktør
Hop, Haakon Seniorforsker
Hordijk, Frank Bibliotekar
Horn, Oddvar Syver Innkjøpsrådgiver
Hudson, Stephen R. Forsker, atmosfære og kryosfære
Husum, Katrine Seniorforsker, arktisk paleooseanografi
Håhjem, Leif Arild Avdelingsingeniør, Sverdrupstasjonen
Høgestøl, Astrid Rådgiver polare saker
I
Isaksson, Elisabeth Seksjonsleder geologi og geofysikk / seniorforsker
Itkin, Mikhail Analytiker, jordobservasjon
Itkin, Polona Postdoktor, havisdynamikk
J
Jaklin, Gunn Sissel Kommunikasjonsdirektør
Jennings, Inger Logistikkkoordinator SIOS
Jensen, Anne Grethe Seniorkonsulent lønn
Jensen, Leif Helge Kartograf
Jensen, Dan-Rune Rørlegger / driftstekniker
Jenssen, Elin Vinje Kommunikasjonsrådgiver
Johannessen, Kai Bjarne Overingeniør
Johansen, Einar Overingeniør
Johansen, Jim Robert Avdelingsingeniør
Josefsen, Marianne Arkivleder
Jølle, Harald Dag Polarhistoriker
Jørgensen, Nina Mari Seniorrådgiver
K
Karlsen, Tor Ivan Overingeniør
Karlsen, Thomas IKT-læring
Kauko, Hanna Stipendiat, fotobiologi, arktiske marine alger
Kibsgaard, Anne Seniorkonsulent
Kohler, Jack Seniorforsker, glasiologi
Kovacs, Kit M. Seksjonsleder biodiversitet / seniorforsker
Koç, Nalân Forskningsdirektør
Krapp, Rupert Overingeniør, biolog
L
Larsen, Fred Endre Senioringeniør, IKT
Leithe, Jon Materialforvalter
Lidström, Sven Operasjonskoordinator Antarktis
Lind, Pål-Yngve Senioringeniør, IKT
Lindberg, Ragnhild Personalrådgiver
Lindbäck, Katrin Postdoktor, antarktisk glasiologi
Lorentzen, Erlend Overingeniør
Lowther, Andrew Økolog Sørishavet
Luhmann, Katharina Forskningstekniker
Lydersen, Christian Seniorforsker (marinbiologi)
M
Markussen, Helge Tore Stasjonssjef, Sverdrupstasjonen
Mathisen, Stig Seksjonsleder informasjon
Matsuoka, Kenichi Seniorforsker
Melvær, Yngve Seksjonsleder kart
Mercadal, Inger Sofia Administrasjonskonsulent
Merkel, Benjamin Stipendiat, sjøfugløkologi SEATRACK
Messerli, Alexandra Forsker
Miettinen, Arto Forsker, arktisk paleooseanografi
Mikelborg, Øystein Seksjonsleder teknisk støtte
Misund, Ole Arve Direktør
Moholdt, Geir Forsker, fjernmåling av kryosfæren
Moreau, Sebastien Biologisk oseanograf
Morris, Richard Ashley Postdoktor, fjernmåling og glasiologi
Moskal, Wojtek Avdelingsingeniør
Motrø, Tor Erling Avdelingsingeniør
Myhre, Per Inge Forsker, berggrunnsgeologi
N
Negrel, Jean Postdoktor, fjernmåling havis
Nilsen, Stein Ørjan Seniorrådgiver
Njåstad, Birgit Seniorrådgiver
Nordgård, Ida Kessel Rådgiver
O
Olsen, Lasse Mork Postdoktor, økologi og taksonomi hos arktiske marine alger
Orme, Lisa Postdoktor, paleoseaonografi
Overrein, Øystein Seniorrådgiver
P
Pavlova, Olga Forsker, havis
Pedersen, Åshild Ønvik Terrestrisk økolog
Pedersen, Jarl G. Materialforvalter
Pedersen, Stein Tore Forskningsingeniør COAT
Pedersen, Christina Alsvik Faglig koordinator / seniorrådgiver
Poudel, Diwakar Postdoktor, forvaltning variable miljøverdier
Q
Quillfeldt, Cecilie H. von Seniorrådgiver, havforvaltning
R
Ravolainen, Virve Forsker, terrestrisk vegetasjonsøkologi
Roald, Jan Grafiker / illustratør
Routti, Heli Forsker, økotoksikologi
Rösel, Anja Postdoktor, havisfysikk
Røssland, Geir Elektriker
S
Schjelderup, Ingrid Seksjonsleder personal
Schneider, Johnny Materielltekniker
Schreuder, Janne Nettredaktør / kommunikasjonsrådgiver
Sigurdsen, Therese Seniorrådgiver
Skoglund, Anders Topograf
Steen, Harald Leder for ICE
Steinsund, Ann Elin Seksjonsleder IKT
Stokkeland, Ivar Bibliotekleder
Storhaug, Ingrid Seniorkonsulent
Storrø, Ola Ekspedisjonslege
Storvik, Kristin Seniorrådgiver
Strøm, Hallvard Forsker, økologi
Strømseng, Jon Hugo Seksjonsleder Antarktis
Sundfjord, Arild Forsker / oseanografi
Syrstad, Elsa Seniorkonsulent
Sørly, Svein Overingeniør
de Steur, Laura Forsker, oseanografi
T
Torsvik, Tomas Forsker, havmodellering
Tronstad, Stein Seksjonsleder miljødata
Tryland, Morten Veterinær / forsker
U
Uldal, Siri Overingeniør
Urset, Anne Senioringeniør, geodesi / fotogrammetri
V
Vacquié-Garcia, Jade Postdoktor, romlige analyser hval
Vongraven, Dag Seniorrådgiver
Vorland, Kent Eivind Kokk
W
Winther, Jan-Gunnar Fagdirektør
Wold, Anette Overingeniør, biologi, marinøkologi
Z
Zoelly, Christian Materialforvalter
Ø
Ørvoll, Oddveig Øien Kartograf
Øseth, Ellen Seksjonsleder miljørådgivning
Øvergård, Renate Alsén Rådgiver
Å
Aars, Jon Forsker
Aas, Harald Faste Topograf