Ivar Stokkeland

Bibliotekleder
Ivar Stokkeland
77750589
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter

Karriere

Uteksaminert som bibliotekar frå Høgskolen i Oslo 1987

Tidligare jobba som (avdelings)bibliotekar ved:

  • Norsk språkråd
  • Høgskolen i Buskerud
  • Høgskolen i Agder
  • Agder naturmuseum
  • Kvaløya vidg. skole
  • Troms fylkesbibliotek
  • Høgskolen i Tromsø
  • Universitetet i Tromsø