Kristin Storvik

Seniorrådgiver
Kristin Storvik
77750643
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
  • Rådgivning, utredning og strategisk arbeid tilknyttet instituttets nasjonale og internasjonale oppgaver i Antarktis
  • Saksbehandling tilknyttet instituttets myndighetsroller og regelverksansvar i Antarktis
  • Juridisk rådgivning
Publikasjoner
Prosjekter

Karriere

Cand. jur fra Universitetet i Oslo. Har arbeidet som politijurist, advokat, dommerfullmektig, konstituert tingrettsdommer og konstituert lagdommer. Hun har også arbeidet i flere forvaltningsorganer, bl.a. i Domstoladministrasjonen.