Magnus Andersen

Senioringeniør
Magnus Andersen
77750534
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter

Karriere

Utdannelse:

1988 - 1991: Hamar Katedralskole
1991 - 1994: Universitetet i Bergen. Studerte biologi, matematikk og kjemi
1994 - 1995: Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), studerte arktisk biologi og forvaltning
1995 - 1997: Hovedfagsstudent ved Norges Fiskerihøgskole (NFH) og Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS)
1998: Cand. scient. i marin biologi/zoologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
2013. Dr. philos. i biologi, Universitetet i Tromsø: Tittel: Polar bears in the Barents Sea area: population biology and linkages to sea ice change, human disturbance and pollution.

Jobberfaring:
1999. Fast stilling som senioringeniør, marin økologi, med arbeidsoppgaver innen prosjekter på isbjørn og andre sjøpattedyr ved Biodiversitet-seksjonen, Norsk Polarinstitutt.