Magnus Andersen

Overingeniør, biolog
Magnus Andersen
77750534
Tromsø
Norsk Polarinstitutt

Karriere

Utdannelse:

1988 - 1991: Hamar Katedralskole
1991 - 1994: Universitetet i Bergen. Studerte biologi, matematikk og kjemi
1994 - 1995: Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), studerte arktisk biologi og forvaltning
1995 - 1997: Hovedfagsstudent ved Norges Fiskerihøgskole (NFH) og Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS)
1998: Cand. scient. i marin biologi/zoologi ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
2013. Dr. philos. i biologi, Universitetet i Tromsø: Tittel: Polar bears in the Barents Sea area: population biology and linkages to sea ice change, human disturbance and pollution.
Prøveforelesning 1: Evolution of polar bears: a journey through warm and cold times.
Prøveforelesning 2: Conservation and monitoring of polar bears in a changing Arctic ecosystem.

Jobberfaring:
1999. Engasjement som vitenskapelig assistent ved Biologisk Seksjon, Norsk Polarinstitutt, Tromsø.
1999. Fast stilling som avdelingsingeniør (overingeniør fra 2007), marin økologi, med arbeidsoppgaver innen prosjekter på isbjørn og andre sjøpattedyr ved Biodiversitet-seksjonen, Norsk Polarinstitutt.