Mikhail Itkin

Analytiker, jordobservasjon
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter