Siri Uldal

Senioringeniør
Siri Uldal
77750669
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter

Karriere

2005-2007 Master i informatikk, UiT

1995-2005 Nasjonalt senter for telemedisin

1993-1994 Ansatt UiT

1989-1993 Siv. ing. anvendt fysikk, UiT