Stein Ørjan Nilsen

Seniorrådgiver
Stein Ørjan Nilsen
77750634
47334524
Tromsø
Norsk Polarinstitutt

Cand. scient i økologi Universitetet i Tromsø.

Tidligere jobbet med forvaltning av vilt og rovvilt hos Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark.

Publikasjoner
Prosjekter