Stephen R. Hudson

Forsker, atmosfære og kryosfære
Stephen R. Hudson
97957583
Tromsø
Norsk Polarinstitutt
Publikasjoner
Prosjekter

Aktuelle aktiviteter

Forskningsprosjekter

STASIS (FRINATEK program, Forskningsråded, 2013–2017) - Solstråling under havis

FRINAT - Arctic sea ice (FRINAT program, Forskningsrådet, 2010–2013) - Studier av strålingsbudsjettet på havis i Arktis

ICE-Havis (Centre for Ice, Climate and Ecosystems) - Studier av koblinger mellom atmosfære, havis og hav

POLRES-SeaIce (POLRES program, Forskningsrådet, NOR-USA samarbeid)

Interesser og spesialfelt

Mine forskningsinteresser er for det meste knyttet til strålingsprosesser og energibudsjetter i snø- eller isdekte områder. De siste årene har jeg fokusert mest på solstråling og havis i Arktis (rundt Svalbard og Alaskas nordkyst), men jeg ser også på andre deler av strålings- og energibudsjettet. Jeg er veldig interessert i å måle energibudsjettet på havis, spesielt i smeltesesongen, på en måte som gjør det mulig å se hvordan budsjettet av større områder (f.eks. sett fra satellitter eller i en klimamodell) påvirkes av smeltedammer og andre prosesser som er ganske små. I tillegg jobber jeg med å bygge opp nye installasjoner i området rundt Ny-Ålesund for å måle strålingsbudsjettet, med fokus på isbreen Kongsvegen og på påvirkning av den laveste delen (500 m) av atmosfæren på innfallende stråling i byen.

Før jeg begynte ved Polarinstituttet, jobbet jeg på Antarktisplatået med liknende forskningstemaer. Da gjorde jeg feltarbeid fra Sydpolen og Dome C.