Antarktis

Antarktis er fellesnemninga på det antarktiske kontinentet (Antarktika) i Sørishavet og havområdane som omgir det. Antarktika er det kaldaste, mest forblåste og tørraste kontinentet på jorda. Arealet er på ca. 14 millionar km2, som vert utvida til det dobbelte om vinteren når havisen strekkjer seg innpå 1000 km ut frå kysten. Introduksjon av framandartar, konsekvensar av økt turisme og endringar i klima er alle problemstillingar knytt til verksemd på kontinentet. 

Antarktistraktaten slår fast at Antarktis skal vias til fredelege føremål, miljøvern og internasjonal forsking. 

Polarinstituttet har ansvar for norsk forskings- og miljøovervakingsverksemd i Antarktis, og driftar forskingsstasjonen Troll. Instituttet er òg Noregs utøvande miljømyndigheit i Antarktis. Alle som planlegg aktivitet i Antarktis må derfor kontakte oss så tidleg som mogleg.

All aktivitet i Antarktis må følgja føresegnene i forskrift om miljøvern og sikkerheit i Antarktis. Les meir om reglar i Antarktis

Faktaside: Antarktis

Regelverk

All aktivitet og besøk i Antarktis må følgja føresegnene i forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis og gjennomførast i tråd med Antarktistraktaten (1959), den tilhøyrande protokollen om miljøvern (1991) og relevante vedtak. 

Meir om regelverk i Antarktis

Områder

Norske stasjoner

Miljø og klima

Antarktis har til no ikkje blitt påverka av klimaendringane i like stor grad som Arktis, og temperaturen i Antarktis er generelt svært låg. Fleire faktorar medverker til dette, mellom anna den lave solinnstrålinga om vinteren, evnen isen har til å reflektere solstrålinga, kjøle-effekten av langbølgestråling frå kontinentet og høgda til kontinentet over havet.

Dyr og plantar

I Antarktis finn ein eit unikt og sårbart dyreliv. Her er lite vegetasjon, og bare to blomstrande arter.

Meir om plantar og dyr

Siste artikler om Antarktis

Flere artikler om Antarktis