Arktis

Arktis er de nordligste land- og havområdene på jorda. Her finnes noen av de siste relativt uberørte naturområdene i verden. Klimaet i Arktis er i sterk endring med økende temperaturer, smeltende is og endrede økosystemer. Områder som tidligere var utilgjengelige på grunn av isen åpnes nå for utvinning av ressurser og nye seilingsruter. Det vil sette en sårbar natur under press og er en utfordring i forhold til politiske mål om å beskytte miljøet i Arktis.

Norsk Polarinstitutt er rådgiver og kunnskapsleverandør for norske myndigheter, og overvåker utviklingen i norsk Arktis. Uten den kunnskapen slik overvåkning og forskning gir vil ikke myndighetene være i stand til å fatte de riktige beslutningene for å sikre en bærekraftig utvikling i Arktis.

Regelverk

Det et uttalt mål fra norske myndigheter å forvalte norsk Arktis på en slik måte at det forblir et av de best bevarte villmarksområdene i verden.

Miljø og klima

Global oppvarming er en av de største utfordringene jordens befolkning står overfor. Klimaet i Arktis er viktig for det globale klimaet, og de siste årene har det blitt kartlagt store endringer i regionen. Klimaendringene kommer til å påvirke både økosystemene og samfunnene i nord.

Nøkkelarter i Arktis

Flere arter

Siste artikler om Arktis

Flere artikler om Arktis