BarentsPortal

Den samlede norsk-russiske vurderingen av miljøtilstanden i hele Barentshavet er publisert på en egen nettside. BarentsPortal gir førstehånds kunnskap om miljøet i norsk og russisk del av Barentshavet.

BarentsPortal er den samlede norsk-russiske vurderingen av miljøtilstanden i hele Barentshavet

Den samlede norsk-russiske vurderingen av miljøtilstanden i hele Barentshavet er publisert på en egen nettside. BarentsPortal gir førstehånds kunnskap om miljøet i norsk og russisk del av Barentshavet.

Den første, samlede norsk-russiske vurderingen av miljøtilstanden i hele Barentshavet er publisert som egen nettside. I tillegg til en nettversjon av en felles norsk-russisk miljøstatusrapport som kom ut i desember 2009, har BarentsPortal en karttjeneste, utvidede temaer og tilbakemeldingsfunksjon for brukerne.

Felles norsk-russisk miljøstatusrapport tar for seg alle deler av økosystemet, inkludert klima og menneskelig påvirkning. Rapporten er et resultat av et omfattende norsk-russisk miljøvernsamarbeid. Karttjenesten har geografisk fokus på noen tema-presentasjoner, og den gir anledning til å legge til andre kart for egen sammenligning og vurdering. Portalen gir brukerne muligheten for å kommentere tekstinnholdet i miljøstatusrapporten, ta opp spørsmål om emner som er vanskelige tilgjengelig i rapporten eller som bør suppleres.

Miljøstatusrapporten er laget i forståelse med den norsk-russiske fiskerikommisjonen og den norsk-russiske miljøvernkommisjonen. Fra norsk side har Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet ledet arbeidet. Nettstedet drives som et samarbeid mellom norske og russiske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner, og Norsk Polarinstitutt har prosjektledelsen på norsk side.

Nettportalen, som har adresse www.barentsportal.no, skal også være et verktøy for utvikling og oppdatering av felles norsk-russisk miljøstaturapportering for hele Barentshavet i årene framover.

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver John Richard Hansen.