BarentsWatch

Som ledd i regjeringens nordområdesatsing er det satt igang arbeid med etablering av et helhetlig overvåkings- og varslingssystem for de nordlige havområder som har fått navnet BarentsWatch. Systemet skal binde sammen eksisterende norske delsystemer for overvåking og varsling slik at man får ett integrert system.

BarentsWatch er en arena for utvikling for deg som har interesse for, eller er bruker av hav- og kystområdene. BarentsWatch vil gjennom dynamiske karttjenester og sanntidsinformasjon:

  • Tilby en unik kunnskapsoversikt
  • Holde deg oppdatert på det som skjer i områdene
  • Gi deg underlag for beslutninger
  • Gi deg tilgang til offentlige data og tjenester knyttet til kyst- og havområdene i nord
  • Gi deg mulighet til å kombinere kvalitetssikret offisiell informasjon og kartbaserte tjenester på en ny måte
  • Stadig utvikle nyttige tjenester
  • Legge til rette for at du selv kan ta del i utviklingen av portalen

BarentsWatch utvikles i flere faser

Ved lansering vil BarentsWatch ha et begrenset antall tjenester og redaksjonelle artikler. Dette vil øke på etter hvert. I de første fasene etableres det en åpen informasjonsportal for kyst- og havområdene. Parallelt med gradvis utvikling av tjenester i det åpne systemet arbeides det med utviklingen av et lukket, operativt system. Det lukkede systemet skal kombinere informasjon for å gi offentlige myndigheter med maritimt ansvar et bedre og et felles situasjonsbilde for effektiv operasjonell innsats.