Festningen geotopvernområde

Ved munningen av Grønfjorden, på sørsiden av Isfjorden, ligger Festningen. Området ble i 2003 vernet som et geotopvernområde for å beskytte de unike forekomstene av geologi som finnes her.

Utgravning av fossiler, 1921

Anders K. Orvin fra en fossilutgravning på Festningen i 1921. Svalbard har lenge vært et viktig område for geologisk og paleontologisk forskning. Foto: Norsk Polarinstitutt

Øglespor funnet på Festningen

Det har vandret dinosaurer på Svalbard. Slike øglespor etter en Iguanodon-lignende planteetende dinosaur ble i 1960 funnet i området. Foto: Norsk Polarinstitutt

I dette området er det en profil av bergarter som er skjøvet opp på høykant. Store deler av Svalbards geologiske historie er derfor lett tilgjengelig i dette området. De yngste bergartene (fra tertiær) ligger langs stranden i øst, det gamle grunnfjellet ligger i vest. Ved Festningen fant man i 1960 de første fossile bevis på at det har vandret dinosaurer på Svalbard. Det var fotspor etter en Iguanodon-lignende planteetende dinosaur som levde for 125-130 millioner år siden, eller tidlig i krittiden. Fjellveggen med disse fotsporene ligger i dag nedrast på stranden. Flere mindre tydelig spor er funnet senere. I de senere år er det oppdaget fossiler av andre urdyr i de indre delene av Isfjorden. Det mest sensasjonelle funnet ble gjort i 2006 av paleontologer fra Naturhistorisk museum i Oslo. De fant en pliosaurus – et av de største rovdyr som noensinne har eksistert på jorda.

Profilen av bergarter som vises fra Festningen og vestover fortsetter tvers over Isfjorden og kommer til syne igjen enkelte steder på nordsiden av fjorden.

Tidligere er det gjort funn av både svaneøgler (Plesiosaur) og fiskeøgler (Ichthyosaur) som også var krypdyr som levde i havet. Disse funnene gjør Svalbard til en viktig lokalitet for paleontologisk forskning. Lite vegetasjon gjør det enkelt å finne fossiler, men det arktiske klimaet med frysing og tining av grunnen har gjort fossilene veldig porøse og skjøre. Det har vært vanskelig og tidkrevende å sikre disse sensasjonelle funnene, og flere nødutgravninger har vært utført av frykt for at disse skulle gå tapt. Slike store fossiler er en viktig del av Svalbards historie. Det pågår for tiden et arbeid med å verne disse verdiene gjennom forskrifter til Svalbards miljøvernlov.