Moffen naturreservat

Moffen, som ligger nord for Spitsbergen inne i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, består av sand og grus uten solid grunnfjell. Øya er bare ca 2x3 kilometer stor og stikker ikke mer enn et par meter over havoverflaten. Sett fra lufta har øya fasong som et blåskjell. Øya er sannsynligvis det viktigste hvilestedet for hvalross på Svalbard og er beskyttet som et naturreservat.

Hvalrosskoloni på Moffen

Hvalrosskoloni på Moffen med forskningsfartøyet «Lance» i bakgrunnen. Foto: Bertran Kiil, Norsk Polarinstitutt

Frem til 1952 var hvalrossen på Svalbard utsatt for kraftig overbeskatning på grunn av elfenbenet i de to store støttennene, samt hvalrossens spekklag og tykke hud. Da hvalrossen endelig ble beskyttet var arten omtrent utryddet. Forvaltningen etter fredningen har hatt stor suksess, og idag teller hvalrosspopulasjonen på Svalbard minst 2000 individuer og opplever klar vekst. På Moffen kan flere hundre hvalrosser ligge på samme tid, noe som gjør øya til et yndet sted for skuelystne.

For øvrig er øya hekkeplass for et betydelig antall ærfugl og rødnebbterne, og både sabinemåke og ringgås er også observert hekkende her.

Selve øya og en sone på 300 m rundt denne er fredet for ferdsel i tiden 15. mai – 15. september.