Nordaust-Svalbard naturreservat

Nordaust-Svalbard naturreservat er den mest høgarktiske delen av Svalbard. Fjordene er islagte og drivisen omkranser øyene store deler av året. Isbreer dekker mesteparten av landområdene. Dette er isbjørnens og hvalrossens rike. Området har vært fredet som naturreservat siden 1973 og dekker hele Nordaustlandet, Kvitøya, nordøstre deler av Spitsbergen og øygruppen Kong Karls Land. Hinlopenstretet som skiller Spitsbergen fra Nordaustlandet er også inkludert i reservatet.

Kart av Nordaustlandet på Svalbard

Kart av Nordaustlandet på Svalbard. Kart: Norsk Polarinstitutt

Nordaustlandet

Nordaust-Svalbard naturreservat har et tydelig preg av et høyarktisk polarørkenklima. Foto: Norsk Polarinstitutt

Nordaustlandet er med et areal på 14 443 km² den nest største øya på Svalbard. Austfonna og Vestfonna på Nordaustlandet er Norges to største breer, og landskapet i reservatet er preget av store platåbreer. Ute i havet nord for Nordaustlandet, ligger den lille øygruppen Sjuøyane med sine karakteristiske, hattelignende fjell. Tusenvis av hekkende sjøfugler gir de harde granittfjellene et grønnskjær av mose. Sorgfjorden ligger lengst nordøst på Spitsbergen, ved innløpet til Hinlopenstretet. Den omgis av store strandflater og det karakteristiske fjellet Heclahuken i sørøst.

De isfrie delene utgjør ca 27% av landområdene i naturreservatet. Topografien er sterkt påvirket av innlandsis under tidligere istider, og er derfor mer preget av slake viddelandskap og avrundede fjellformer enn de mer alpine områdene på Vest- og Sentral-Spitsbergen. Nordøstkysten av Spitsbergen er preget av breer som ender i havet, og det er få isfrie landområder.

Mesteparten av reservatet har et tydelig preg av polarørkenklima, og store deler av området er uten vegetasjonsdekke. Nordaustlandet fortoner seg på avstand som kaldt, ugjestmildt og karrig. Enkelte mindre områder skiller seg ut som frodigere, deriblant Sjuøyane. Nordkysten har en rekke mindre fuglefjell som er nøkkelbiotoper i dette golde området. Nordaust-Svalbard naturreservat har faste bestander av fjellrev og svalbardrein. Langs kysten finnes en rekke kjente liggeplasser for hvalross, og Kong Karls Land er kjerneområde for den reproduserende delen av isbjørnbestanden. Også de nordøstre delene av reservatet antas å være viktige hiområder for isbjørn. Nordaust-Svalbard naturreservat er oppført på UNESCO's liste over biosfære-reservat.

Kulturminner

M/K Vikings ankomst til Beverlysundet, venstre innløp. Sjuøyane i bakgrunnen.

Nordaust-Svalbard naturrservat har hatt mindre menneskelig aktivitet enn resten av Svalbard, men det finnes spor også her. Bilde fra M/K Vikings ankomst til Beverlysundet med Sjuøyane i bakgrunnen. Foto: Norsk Polarinstitutt

Det er relativt få kulturminner i området. Av de få som finnes er imidlertid noen unike i Svalbardsammenheng, knyttet til russisk fangstaktivitet på 17- og 1800-tallet og til 2. verdenskrig.

Vegetasjonen på land og produksjonen i havet har dannet grunnlag for dyreliv på land og i sjøen. Dette har gitt muligheter for utkomme for mennesker ved jakt og fangst. Nordaustlandet er mindre preget av menneskelig aktivitet enn resten av Svalbard, men her finnes kulturminner fra så vel russisk som norsk overvintringsfangst, fra forskning og ekspedisjoner samt fra siste verdenskrig. Kinnvika i Murchisonfjorden har sågar en hel forskningsstasjon fra Det internasjonale geofysiske år i 1957-58.

Nordaustlandet har sitt krigsminne i form av den tyske værstasjonen Station Haudegen i Rijpfjorden. Og på Kvitøya ble til slutt historien om Andree-ekspedisjonen og dens forsvinning og endelikt oppklart.