Områder på Svalbard

Svalbard er en norsk øygruppe som omfatter en rekke landmasser, hvor den største er øya Spitsbergen. I tillegg hører Nordaustlandet, Barentsøya, Edgeøya, Kong Karls Land, Hopen, Prins Karls Forland, Bjørnøya og en rekke andre holmer og skjær til Svalbard. 65 prosent av landarealet er vernet, og øygruppa har per 2010 29 naturvernområder.

Spitsbergen

Siden 1969 har den største øya på Svalbard hatt navnet Spitsbergen, fra tidligere Vest-Spitsbergen. Øya har en størrelse på 37 673 km2, og størstedelen av all menneskelig aktivitet på øygruppa har funnet sted der. De faste bosetningene Longyearbyen, Barentsburg, Ny-Ålesund og Sveagruva er alle lokalisert på øya. I tillegg til disse bosetningene inneholder Spitsbergen seks nasjonalparker, tretten fuglereservater og ett geotopvernområde.

De øvrige landmassene

I tillegg til Spitsbergen, hører Nordaustlandet, Barentsøya, Edgeøya, Kong Karls Land, Hopen, Prins Karls Forland, Bjørnøya og alle andre øyer, holmer og skjær mellom 74° og 81° nordlig bredde og 10° og 35° østlig lengde til øygruppa Svalbard. Størsteparten av disse områdene er uberørt natur, og er beskyttet som naturreservater.

Naturverneområdene på Svalbard

Mer informasjon om nasjonalparkene og verneområdene på Svalbard finnes både hos Direktoratet for naturforvaltning og på nettstedet Miljøstatus Svalbard. Foto: Norsk Polarinstitutt

Nasjonalparker

Naturreservater

Fuglereservater

Krykkjer på et isflak

Krykkjer på et isflak utenfor Svalbards kyst. Svalbard har et unikt fugle- og dyreliv, og i 1973 ble det opprettet 15 fuglereservater for å beskytte hekkeplassene til mange av fugleartene på øygruppa. Foto: Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

Det er 15 fuglereservater på Svalbard, disse ble alle opprettet i 1973. Nesten alle ligger på holmer eller små øyer langs vestkysten av Spitsbergen. Formålet med fuglereservatene er å verne de viktigste hekkeplassene for ærfugl, hvitkinngås og ringgås. Disse artene søker hekkeplasser på holmer og skjær som ikke er omgitt av is om sommeren og som dermed ikke er tilgjengelig for for rev. Det er få slike steder på Svalbard, og derfor kan konsentrasjonen av hekkende fugler bli store.

Det er ferdselforbud i fuglereservatene fra 15. mai til 15. august.

I denne perioden er all ferdsel til lands og til vanns i reservatene forbudt. Fuglereservatene omfatter også havet omkring øyene ut til 300 meter fra land eller skjær.

Festningen geotopvernområde

I det kjente Festningsprofilet kan man se en geologisk lagrekke som er avsatt gjennom flere hundre millioner år (karbon/tertiær). Her finnes også fossile spor av fortidsøgler. Dette verneområdet er på 14km².

Les mer om Festningen geotopvernområde.