Sør-Spitsbergen nasjonalpark

Sør-Spitsbergen nasjonalpark dekker den sørligste delen av øya Spitsbergen, og har mange av de største fuglekoloniene på Svalbard.

Hornsundtind

Hornsundtind ligger på nordsiden av Sørkapp Land, på vestsiden av Samarinbreen. Foto: Jon Aars, Norsk Polarinstitutt

Bedøvet isbjørn i Hornsund

Dette området er et viktig habitat for isbjørn, derfor er noe av Norsk Polarinstitutts forskning konsentert i dette området. Foto: Jon Aars, Norsk Polarinstitutt

Deler av kystslettene langs vestkysten er blant de mest produktive landområdene på Svalbard, mens østkysten stort sett består av vegetasjonsløse morener og breområder. Innlandsområdene preges av store bresystemer og nunatakker. Langs vestkysten finner en de høyeste og mest alpine fjellformasjonene i nasjonalparken.

Sør-Spitsbergen har store konsentrasjoner av sjøfugl og flere nøkkelområder for ærfugl og gjess. Eksponeringen mot de sentrale deler av Barentshavet gjør at noen av de største sjøfuglkoloniene på Svalbard ligger nettopp her. De klimatisk gunstigste områdene på kystslettene langs vestkysten har flere varmekjære planter.

Hornsund er den dominerende fjorden med et usedvanlig spektakulært alpint landskap, og er et svært viktig vårhabitat for isbjørn. Her foregår også det viktigste trekket av isbjørn mellom Storfjorden og vest-Spitsbergen hele året gjennom. Sjøfuglreservatene Sørkapp, Dunøyane, Isøyane og Olsholmen ligger innenfor parken som også omfatter flere gode røyevassdrag.

 

I Hornsund ligger en polsk forskningsstasjon, men det er relativt lite trafikk i nasjonalparken.

Kulturminner

Fangsthytte i Gåshamna

Fra en tidlig norsk ekspedisjon til Gåshamna, fotografen var Arve Staxrud. Sør-Spitsbergen har lenge vært en viktig del av menneskelig aktivitet på øygruppa, og det finnes en rekke kulturminner i området. Foto: Norsk Polarinstitutt

Området har vært viktig for menneskenes utnyttelse av Svalbard, og inneholder mange viktige kulturminner og kulturmiljøer. I Gåshamna har det vært utgravninger i et 1600-talls hvalfangstanlegg, og i Recherchefjorden har det vært utgravninger i samarbeid med russiske arkeologer.

Det finnes også kulturminner fra overvintringsfangst, gruvedrift, turisme, forskning og den andre verdenskrig.