Blogger fra ekspedisjoner og felt

Alle våre blogger fra ekspedisjoner og feltarbeid i Arktis og Antarktis. Det er vanligvis forskerne selv som skriver.

Nyeste blogginnlegg

Ekspedisjoner / prosjekter

Du kan også gå direkte til ekspedisjonen eller prosjektet. Her vil du finne bloggen og du kan lese mer om bakgrunn, målsetninger osv.:

I sosiale media

I tillegg til disse bloggene bruker vi ofte også våre kanaler i sosiale media aktivt.