Fartøyskifte

Vi har hatt noen begivenhetsrike dager her oppe i nord, som har inkludert masse flyging, mange isbjørner, lange forflytninger og ikke minst har vi flyttet over til et annet skip.

Fartøy ligger til kai

KV «Svalbard» ligger ved Kullkaia i Longyearbyen mens vi laster om bord utstyr.
Foto: Magnus Andersen / Norsk Polarinstitutt

Helikopter som får fylt bensin

Helikopteret fyller drivstoff fra et depot i Negerdalen, sør på Edgeøya.
Foto: Nick Cobbing

Isbjørn

Identifikasjonbilde av isbjørn på Edgeøya. identifikasjonsbildene hjelper forskerne med å bekrefte bjørnenes alder og kjønn.
Foto: Nick Cobbing

To personer ser på kart liggende på bord

Jon Aars og Magnus Andersen legger planer for dagens transekter på Edgeøya. Foto: Nick Cobbing

Etter en lengre periode med mye tåke langs iskanten måtte vi legge en god plan for best mulig å utnytte tiden vår.

Dagene på RV «Lance» nærmet seg slutten og vårt team i Longyearbyen hadde brukt sine tilmålte dager med helikopter, og dessuten slitt med dårlig vær mot slutten – og fremdeles sto viktige deler av Barentsøya og Edgeøya øst på Svalbard igjen å dekke.

Vi seilte derfor sørover på østsiden av Nordaustlandet og håpet på et godværsvindu i det vi ankom Freemansundet mellom de to øyene. Vi fikk nesten tre dager med gode forhold og fløy det vi klarte dag og natt. Til slutt kunne vi konstatere at alle transekter var dekket. På øyene observerte vi en hel masse isbjørn – mer enn vi hadde forventet. Det var derfor en sliten, men svært fornøyd gjeng som seilte videre sør om Sørkapp og opp til Longyearbyen.

På turen opp langs kysten ble det observert en mengde hval, både finhval og blåhval. Vi ankom Longyearbyen i et strålende sommervær, men for oss var det ingen tid til å slappe av i solen, vi hadde en kort dag på oss til å flytte utstyr, personell og helikopter over på KV «Svalbard», som så skulle ta oss nordover til isen igjen.

Riktignok rakk vi en kort tur på butikken, det ble tatt en del telefoner, e-post ble sjekket og besvart, men så var det bare å kaste loss igjen og legge kursen ut Isfjorden, videre opp langs kysten mot nord og inn i isen ved 82 grader nordlig bredde og 15 grader østlig lengde.