Om bord KV «Svalbard»

Fartøyet KV «Svalbard» er vår nye base for isbjørntellingen og hvaltoktet. Den har isklasse og opereres av Kystvakten.

Den hardtarbeidende flybesetningen jobbet standby døgnet rundt slik at isbjørnen-teamet kunne fly helikopter fra KV «Svalbard»s helikopterdekk straks været tillot det. Flere verdifulle transekter ble fløyet over drivisen.

Oppe på skipsboen ble hvalforskerne tatt hjertelig imot som alltid, og de kunne gjøre sine hvalobservasjoner med en varm kaffe i hånden.

En stor takk til Kystvakten for samarbeidet.

Her er et utvalg av bilder om bord KV «Svalbard».

Bildegalleri