Offentliggjøring av data fra N-ICE2015 er i gang

De to viktigste leveransene fra N-ICE2015 er dataene vi samlet inn, og analysene og publikasjonene som setter våre observasjoner i sammenheng med andre observasjoner.

Skjermbilde av en liste med datasett, med et innfelt skjermbilde av en mindre liste med datasett

Datasettene fra N-ICE2015 som så langt er gjort offentlig tilgjengelig, og en meget uferdig liste av kommende datasett. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

Etter et halvt år I isen klappet forskningsskipet RV «Lance» til kai I Longyearbyen 24. juli 2015. Dette markerte slutten av toktfasen for Norwegian Young Sea Ice Expedition (N-ICE2015), og begynnelsen av dataanalyse- og publiseringsfasen.

Sett utenfra kan selve toktet virke som den viktigste fasen. Det kan være farlig, det gir flotte og uvanlige bilder og egner seg for media. Men alle de ressursene N-ICE2015 brukte for å samle data er bortkastet om ikke dataene analyseres, publiseres og offentliggjøres slik at de kan komme ettertiden til nytte. Analyse, skriving og offentliggjøring er med andre ord en viktig fase i prosjektet.

Arbeidet med analyse og publisering er godt i gang, og vi har per dags dato offentliggjort 3 datasett. Antallet vil øke fram mot høsten i forbindelse med at vi skal publisere hovedresultatene fra N-ICE2015 i et eget hefte av Journal of Geophysical Research. Denne journalen forlanger, i likhet med mange andre vitenskapelige journaler, at alle data som artikkelen bygger på skal være fritt tilgjengelig.

N-ICE2015-forskerne har allerede hatt stor glede av offentlige data. Ved å sammenligne observasjonene fra N-ICE2015 og SHEBA (Surface Heat Budget of the Arctic, en amerikansk forskningsstasjon i drivisen nord for Alaska fra september 1997 til september 1998) finner vi at de atmosfæriske forholdene i de kaldeste månedene i den arktiske drivisen karakteriseres av at enten er det kaldt og klart, og varmetapet til atmosfæren er stort, eller så er det overskyet og mildt, med lite varmetap til atmosfæren. Dette fenomenet ser vi tydelig i datasettene fra både N-ICE2015 og SHEBA, noe som indikerer at dette er karakteristisk for den arktiske atmosfæren.