Blogg: Overvåking av svalbardrype

Feltblogg fra vårt prosjekt for populasjonsovervåking av svalbardrype på Svalbard.

Nærbilde av svalbardrype som står på is- og snødekket mark

Svalbardrypa er en stedegen underart av fjellrype og den eneste landfuglen som oppholder seg på Svalbard året rundt. Foto: Eva Fuglei / Norsk Polarinstitutt

Siste innlegg

Fra 2016 av blogger vi via Polar Wildlife på Instagram.