Forskning på biologisk mangfold i polarområdene

Norsk Polarinstitutts forskning innen biologisk mangfold har som formål å fremskaffe forskningsdata som kan ligge til grunn for en fornuftig forvaltning av polarområdene, samt å øke den generelle kunnskapen om flora og fauna i Arktis og Antarktis. Våre forskere jobber med prosjekter på polarrev, svalbardrein, svalbardrype, isbjørn og et bredt spekter av selarter, hvaler og sjøfugler i arktisk og antarktisk farvann. For tiden er en stor del av forskningsprosjektene rettet inn på de potensielle følgene av klimaendringer.

Kunnskap

Biologisk mangfold er et begrep som omfatter alle variasjonene av livsformer som finnes på jorda: millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffet deres og det samspillet de er en del av. 

Mer om biologisk mangfold

Siste artikler om biodiversitet

 • Fjellrevforsker Eva Fuglei er med i ny naturserie på NRK

  Serien følger personer med meninger om hva som truer den storslåtte norske villmarka. Fuglei tar TV-seerne med til Svalbard.

 • Om fremtiden til norske sjøfugler i et endret klima

  Hvordan ser fremtiden ut for de norske sjøfuglene, spør forskere og inviterer til seminar i regi av sjøfuglprogrammet SEAPOP.

 • Ny bok om voksende miljøproblem

  Plast er et stort miljøproblem, og boka skildrer blant annet hvordan havet, sjøfuglenes matfat, er i ferd med å bli en søppeldynge hvor alt liv er truet.

 • Master thesis project on arctic ecotoxicology – Pollutant effects in walruses

  The Norwegian Polar Institute and UiT The Arctic University of Norway are looking for a student to a master thesis project that will examine contaminant related health effects in walruses from Svalbard. Walrus samples will be analyzed for pollutants, hormone levels and immunological responses. In addition they will be analyzed for mRNA expression of genes related to hormone disruption and immune suppression.

Flere artikler om biodiversitet