Senter for is, klima og økosystemer – ICE

Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer, ICE, er et nasjonalt kompetansesenter for is- og klimaforskning i polarområdene. Mer om ICE.

none

Faglig fokus: 

Forskningsprogrammer:

ICE-Antarktis

Norwegian Young sea ICE cruise

N-ICE2015 skal studere effektene av at polisen er tynnere enn tidligere på energiflyten fra havet og til atmosfæren og motsatt, effektene på værsystemene, globalt klima, økosystemer og isdynamikk.

Mer om N-ICE2015

ICE-økosystemer

Fokus på forskning på stedegne, arktiske, isassosierte arter som er blant de som er mest truet av de kommende klimaendringene.

Mer om ICE-økosystemer

ICE-havis

Fokus på å forstå prosessene som styrer masse- og energiflyten mellom atmosfæren, snøen, havisen og havet i Arktis.

  • Ice Fluxes

Mer om ICE-havis

Siste artikler om ICE

Flere artikler om ICE