ICE-Fimbulisen – fra topp til tå

ICE-Fimbulisen – fra topp til tå er et omfattende forskningsprosjekt om klimaet i Antarktis, og hvilke virkninger klimaet der kan få for resten av kloden. I november 2009 startet den første ekspedisjonen til Fimbulisen i regi av forskningsprosjektet, og i november 2010 fortsetter feltarbeidet med en ny ekspedisjon til isbremmen i sør.

Kart over Fimbulisen

Kart over Fimbulisen. Kart: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

Fimbulisen er en isbrem i Dronning Maud Land. En isbrem er en isbre som flyter på havet – og Antarktis består av hele 10 prosent isbremmer.

Målet med prosjektet er å forstå vekselvirkningen mellom den Antarktiske iskappen og havet. Prosjektet er et samarbeid mellom oseanografer og glasiologer som i de neste to sesongene skal observere Fimbulisen fra topp til tå.

Ekspedisjonen til Fimbulisen regnes som svært krevende. Under den flere hundre meter tykke isen skal forskerne bore og sette ut avanserte måleinstrumenter. Ingen har tidligere lyktes med tilsvarende undersøkelser her. Lykkes forskerne, får klimaforskningen for første gang innsikt i issmeltingen under isbremmen i denne svært viktige delen av Antarktis.

For å forstå hvordan den Antarktiske iskappen vil utvikle seg over lang tid er koblingen mot havet viktig. Samtidig påvirker isen også havet. Kaldt smeltevann innvirker på havstrømmene rundt Antarktis og globalt. For å forstå dette samspillet er de flytende isbremmene sentrale. Gjennom disse er havet og iskappen koblet. Prosjektet ICE-Fimbulisen – fra topp til tå skal forstå prosessene ved og under Fimbulisen.

Leder for ICE-Fimbulisen er seniorforsker Elisabeth Isaksson.

Ekspedisjonsruten

Kartet viser ekspedisjonsruten, og hvor ekspedisjonen befant seg fra dag til dag i 2010–2011.

ICE-logo   uio   bccr
Prosjektet er et samarbeid mellom ICE, Universitetet i Oslo og Bjerknessenteret.