Ekspedisjonen til Fimbulisen 2009–2010

Den første uka av november reiser ekpedisjonsdeltakerne sydover til Fimbulisen via Cape Town. De vil skrive dagbok underveis i ekspedisjonen.

Trollstasjonen

Trollstasjonen

Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Ekspedisjonen starter ved at vi ankommer Troll med fly fra Cape Town. Her venter utstyret vi sendte nedover i oktober 2008. I løpet av én til to uker på Troll skal vi pakke alt utstyret på beltevognene som vi reiser ned til Fimbulisen med. I tillegg skal vi ha en sikkerhetsgjennomgang med øvelse i sikkerhet på bre, en gjennomgang av hvordan kjøre beltevogn og en førstehjelps-gjennomgang med legen på Troll. 

Mens noen av oss jobber med klargjøring til avreise Fimbulisen, reiser et team i forveien for å sikre løypa.

Arbeid på Fimbulisen

Satelittkart med posisjoner

Figur 1. Planlagt rute og målestasjoner. Kart: Angelika Humbert

Arbeid på isen

Slik ser det ut når forskere smelteborer i isen. Foto: British Antarctic Survey

Reisen ned til Fimbulisen fra Troll er ca. 30 mil. I tillegg skal vi helt over på vestsiden av Fimbulisen og det er 20 mil til. Beltevognene går i ca. 15 km/time så dette vil ta sin tid. Vi vil først reise over til det første borehullet M1 (se figur 1). Her lager vi en «base camp». På M1 vil oseanografene smelte det første hullet i isen, mens glasiologene vil legge ut på traverser med M1 som utgangspunkt. Oseanografene regner med å bruke opp til tre uker på M1. Det første hullet krever detaljerte forberedelser og vi har satt av mye tid her. De som er interesserte i hvordan smelteboringen foregår kan ta en titt på vår manual for smelteboring. Manualen er basert på erfaringene gjort ved British Antarctic Survey, men den er skrevet av oss som et ledd i forberedelsene til ekspedisjonen. 

Figur 1: Rute og målestasjoner. M1 til M3 merker av stasjonene hvor vi skal smelte hull i isbremmen og låre instrumenter ned i havet under. R er radarstasjoner og G er generelle glasiologiske målestasjoner.

Den 17. november ble ruta planlagt i mer detaljer. Denne ruta kan sees i dagboka.

Skip losses på isen

Losseplassen.  Foto: Johan Hustadnes

Etter ferdig boring på M1 går turen videre til M2. Flytting av campen regner vi tar én til to dager, og vi har satt av en uke til å bore det neste hullet i isen. Isen på M1 er ca. 250 m tykk, men på M2 er den ca. 450 m. Likevel regner vi med at hele boreoperasjonen går fortere på M2 fordi vi nå har gjort det før. Glasiologene vil foreta nye traverser ut fra M2. Fra M2 går ferden videre til M3 hvor historien gjentar seg. Smelteboring og glasiologi traverser. 

Etter endt boring på M3 er arbeidet snart gjort. Ferden går da videre til losseplassen (se figur 1). Iskjerner som under ekspedisjon har vært oppbevart i en frysecontainer skal ombord i et skip som ankommer losseplassen ca. 10. januar. Dette skipet bringer også med seg en automatisk værstasjon som skal plasseres nær iskanten for å overvåke vær og vind, data som er viktige for sammenligning med andre data vi innhenter. 

Hjemreise

Herkules på flystripa på Troll

En Herkules på flystripa på Troll. Foto: Norsk Polarinstitutt

Når arbeidet på losseplassen er unnagjort er vi klare til å reise hjem. Da går ferden tilbake til Troll, og videre med fly til Cape Town og hjem.