Ekspedisjonen til Fimbulisen 2010–2011

6. november startet deltakerne i ICE-Fimbulisen-ekspedisjonen 2010–2011 sin reise til Antarktis og den norske forskningsstasjonen Troll, før de drar mot Fimbulisen. På Fimbulisen skal de blant annet oppsøke de samme stasjonene hvor fjorårets ekspedisjon utførte målinger for ett år siden.

Rute 2010/11

Stasjonene som skal besøkes under ICE-Fimbulisen-ekspedisjonen sesongen 2010-2011. Alle stasjonene ble også besøkt av forrige sesongs ekspedisjon. Røde punkter (M1, M2 og M3) markerer posisjoner hvor vi boret gjennom isen og plasserte instrumenter i vannet under. Blå punkter markerer radarmålinger beregnet på å estimere smelting mot havet under. Grønne punkter markerer utførte standard glasiologiske målinger, som hastighetsmålinger med bruk av staker.

Les ekspedisjonsdagboka

Oseanografene skal hente data fra strømmåler-riggene (røde punkter på kartet), men i år er det glasiologene som har det største arbeidet. Alt radararbeidet som ble utført for ett år siden skal gjentas i år. Radarmålingene gjør at vi kan estimere smeltingen på undersiden av isen, ved å studere forandringen fra i fjor til i år.

Arbeidet som skal utføres på Fimbulisen er veldig viktig for å få mest mulig ut av fjorårets innsats, og derfor er det stor spenning knyttet til hvordan feltsesongen vil forløpe i tiden fremover. Første stopp er M2, hvor kjøkkenmodulen vil bli plassert. Dette blir ekspedisjonens hovedleir.

Tore og Johan har som oppgave å laste opp data fra strømmålerne under isen. Først drar de til M1 og M2, og så videre til M3. Deretter drar de tilbake til Troll via losseplassen for å utføre noe arbeid for et annet prosjekt der.

De andre ekspedisjonsdeltakerne, med Kirsty i spissen for radararbeidet, vil jobbe seg rundt ruta fra forrige sesong to ganger (blå og grønne punkter på kartet). I motsetning til i fjor vil mesteparten av jobben bli gjort fra snøskuter. I tillegg til å gjøre radarmålinger, skal de også registrere isbevegelsen ved å måle opp posisjonene til alle stakene som den forrige ekspedisjonen plasserte på isen for ett år siden (grønne punkter på kartet).

Arbeidet på Fimbulisen er planlagt å være ferdig i januar 2011.