Den siste staken

I ettermiddag målte vi vår aller siste stake, og så fortsatte vi mot nord til vi ikke kunne kjøre lenger uten å bli grundig våte.

Elvar trekker frem radarslede

Elvar trekker fram radarsleden for aller siste gang … Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Elvar og Kirsty ved radarslede

… for å få den stilt opp til målingene ved den aller siste staken. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Pingviner

Kystpatruljen kommer for å sjekke forehavendet til nykommerne – oss. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Sørjo (Stercorarius maccormicki)

En sørjo (Stercorarius maccormicki) kommer inn for å hilse på – eller for å sjekke om vi kan være brukbare råvarer for en middag ..? Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Elvar fotograferer isfjell

Fotografen sikrer seg nærbilder av et isfjell. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Vi har nådd fram til Trollstasjonens losseplass ved kanten av isbremmen, og alt vi kan se videre herfra er noen få, drivende isfjell og det åpne Sørishavet. Ankomsten hit markerer at vi har fullført det vitenskapelige programmet for denne feltsesongen. Vi forlot Troll den 22. november og nådde Fimbulisen tre dager seinere, og siden da har vi besøkt og målt ikke mindre enn 55 staker, de fleste av dem to ganger. I dag lastet vi ned de aller siste bitsene med data fra instrumentene våre.

Selv Kirsty, som har jobbet og sett ut som om hun ikke ønsket å gjøre noe annet i livet enn å måle staker, smilte litt bredere i kveld. På toppen av en vellykket dag har vi hatt en fødselsdag å feire, så stemningen i kveld har vært passelig høy. Men vi er ikke ferdige ennå. Vi skal bruke en halv dag her på å laste om sledene, og så må vi få oss selv, utstyret og alle data trygt opp til Troll – og til slutt pakke alt ned for frakt tilbake til Tromsø, eller for vinterlagring på Troll.

Og så er det selvsagt fotoarbeidet: Dette stedet har en adeliekoloni, og Elvar har allerede hatt sitt pingvinøyeblikk. Fortsettelse følger …

PS
Fem, fire … tenningssekvensen starter … tre, to, en, null, vi har kaffe!!!