ICE-havis

ICE-havis undersøker de fysiske prosessene som styrer utviklingen i havisen i Arktis. I løpet av de siste tredve årene har havisen i Arktis forandret seg drastisk, og har minket både i utstrekning og i tykkelse. I ICE-havis fokuserer vi på å forstå prosessene som styrer masse- og energiflyten mellom atmosfæren, snøen, havisen og havet – både i liten og stor skala.

En automatisert værstasjon, et oppsett for albedomålinger, og en EM-bird henger under et helikopter som måler havistykkelse

En rekke målinger blir gjort på en havisstasjon. Her henger den automatiserte værstasjonen, et oppsett for albedomålinger, og EM-birden under et helikopter for å måle havistykkelse. Foto: Angelika Renner / Norsk Polarinstitutt

Havisen i Arktis er del av et komplekst og dynamisk fysisk system som inkluderer atmosfæren (vind, sollys, snø og regn, aerosoler), snøen på isen, selve havisen, havet under isen, og de biologiske organismene og biprodukter i isen og havet. Vi har som mål å øke forståelsen av hvordan disse komponentene samhandler og hvilke prosesser som kontrollerer utviklingen av havisen. Dette vil bli gjort gjennom omfattende feltvirksomhet rundt Svalbard, i Barentshavet og i Framstredet, gjennom modellering ved hjelp av både enkle og mer sofistikerte modeller, og gjennom eksperimenter i laboratorier med en roterende tank.

Leder for ICE-havis er forsker Arild Sundfjord.