Prosjektdeltakere: ICE-havis

Arild Sundfjord

Foto: Norsk Polarinstitutt

Arild Sundfjord

Forsker, fysisk oseanografi, Norsk Polarinstitutt

Blandingsprosesser i øvre del av vannsøylen er viktig for havets dynamikk, på flere ulike skalaer. Turbulens påvirker lagdeling, issmelting og -frysing, og bidrar dermed også til de horisontale tetthetsgradientene som er viktige for havsirkulasjonen på større skala. I tillegg til vertikal utveksling av varme og salt, er næringssalt for primærproduksjon og løst CO2 blant stoffene som påvirkes av varierende vertikal blanding som drives av vind, tidevannsskjær, indre bølger etc.

Feltstudier som kobler vertikale prosesser med drivkrefter og resulterende påvirkning på biologi og kjemi er viktige. Jeg jobber også med regional- og lokalskala numerisk havmodellering, som kan inkludere is- og biologimoduler. Hovedmålsetningene er å videreutvikle vertikale parameteriseringer i modellene, og å få økt kunnskap om grunnleggende utvekslingsprosesser i Arktiske havområder.

Mats Granskog

Foto: Norsk Polarinstitutt

Mats Granskog

Forsker, Norsk Polarinstitutt

 

Vladimir Pavlov

Foto: Norsk Polarinstitutt

Vladimir Pavlov

Forsker, oseanografi, Norsk Polarinstitutt

 

Edmond Hansen

Foto: Norsk Polarinstitutt

Edmond Hansen

Forsker, oseanografi, Norsk Polarinstitutt

 

Stein Tronstad

Seksjonsleder Miljødata, Norsk Polarinstitutt

 

Sebastian Gerland

Foto: Norsk Polarinstitutt

Sebastian Gerland

Forsker, snø og is, Norsk Polarinstitutt

 

Ole Anders Nøst

Forsker, fysisk oseanografi, Norsk Polarinstitutt

 

Christina A. Pedersen

Forsker, Norsk Polarinstitutt

 

Angelika Renner

Foto: Norsk Polarinstitutt

Angelika Renner

Forsker, Norsk Polarinstitutt

 

Stephen Hudson

Foto: Norsk Polarinstitutt

Stephen Hudson

Postdoktor, havis og polarklima, Norsk Polarinstitutt

Jeg studerer interaksjonene mellom sollys og frosne overflater og hvordan disse interaksjonene påvirke klimaet. Masteroppgaven min dreide seg om atmosfærens egenskaper over Antarktisplatået, og jeg bodde ved Sørpolen i et år for å gjøre målinger. Som doktorgradsstudent begynte jeg å se på interaksjonen mellom sollys og snø i Antarktis. Da fikk jeg to anledninger til til å reise dit, nå om sommeren ved Dome C.

Etter at jeg flyttet til Norsk Polarinstitutt i 2008, har jeg fortsatt med å studere sollys, men nå på havis i Arktis. Med målinger gjort under flere tokt og feltsesonger på og rundt Svalbard, har jeg studert is–albedo-tilbakekoblingen (sea-ice–albedo feedback) og hvor mye lys som kommer gjennom havis og snø for å kunne varme havet eller brukes av biologi i og under isen.

Ola Brandt

Foto: Ola Brandt

Ola Brandt

Overingeniør, Norsk Polarinstitutt

 

Olga Pavlova

Foto: Norsk Polarinstitutt

Olga Pavlova

Forsker, oseanografi, Norsk Polarinstitutt