ICE-økosystemer: Forskning på isavhengige økosystemer i Arktis

ICE-økosystemer fokuserer sin forskning på stedegne, arktiske, isassosierte arter som er blant de som er mest truet av de kommende klimaendringene; isfauna, dyreplankton, polartorsk, isbjørn, ringsel og ismåke.

Alle disse artene har en tett tilknytning til havisen gjennom størsteparten av sin årssyklus. Isbjørn og ismåke yngler/hekker hovedsakelig på land, men er avhengige av isfylte farvann for å finne mat. I tillegg til å finne mat langs iskanten bruker ringselene isen også til yngling og hårfelling.

Leder for ICE-økosystemer er seniorforsker Haakon Hop.

Illustrasjon av et isavhengig økosystem

Isavhengig økosystem. Illustrasjon: Audun Igesund / Norsk Polarinstitutt