ICE-økosystemer: Isbjørn

Reduksjonen i havisens utbredelse har ført til at stadig flere isbjørner strander på land i sommermånedene. Under ICE vil vi undersøke kondisjons- og reproduksjonsstatus hos isbjørner i forhold til variasjon i isforhold. Vi vil også se nærmere på hvor hunnbjørnene går i hi de kommende årene.

Primærhypotesene som skal testes er: Isbjørnhunner som strander på land om sommeren har dårligere kondisjon, lavere reproduksjonsrater, høyere ungedødelighet, mindre leveområder og er mindre avhengige av marine pattedyr enn de som oppholder seg på havisen.

Forsker Jon Aars med isbjørn

Isbjørnen er den største av verdens bjørnearter, men hanner og hunner har veldig ulik størrelse. Hanner veier fra 300 til 700 kg, og hunner fra 150 til 350 kg. En voksen isbjørn er mellom 180 og 260 cm lang. Foto: Norsk Polarinstitutt