ICE-økosystemer: Ismåke

Under ICE vil vi blant annet studere ismåkens diett, hekkesuksess og kondisjon, samt fremskaffe nøyaktig informasjon om hvor måkene finner maten sin, habitatbruk og størrelse på leveområder ved bruk av GPS-loggere og satellittsendere.

Primærhypotesene som skal testes er: En iskant som stadig trekker seg nordover vil føre til dårligere kondisjon, redusert hekkesuksess, større leveområder og bruk av suboptimale furasjeringsområder og byttedyr.

Ismåke

Ismåken er en middels stor måke som er lett å gjenkjenne på grunn av sin helhvite fjærdrakt, de svarte beina og det gule nebbet med mørk basis. Øyet er mørkt. Foto: Bjørn Frantzen / Norsk Polarinstitutt