Feltarbeid på ICE-ringsel-prosjektet

Feltarbeidet for ICE-ringsel ble utført sommermånedene i 2010, 2011 og 2012. En liten gruppe forskere seilte langs kysten av Svalbard for å fange og merke seler med de mest avanserte satellittsenderne noen gang laget for å studere marine pattedyr. De brukte Colin Archer-en «Meridian» som base, og inviterte hvert år lesere til å følge feltarbeidet via disse feltrapportene.

Forskere fester satellittsender til en ringsel

Ringseler er veldig rolige når vi håndterer dem, og vi trenger ikke gi dem noen form for bedøvelse når vi skal feste satellittsenderne på dem. Hvert dyr bærer senderen sin i omtrent ett år. Siden vi limer dem til pelsen, faller de av av seg selv ved neste års pelsskifte. Foto: Kit M. Kovacs og Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt

Sesong 3: Juli–August 2012

For den tredje og siste felsesongen dro vi til Nordaustlandet og Kongsfjorden, hvor vi fikk satt ut 18 satellittsendere. Vi hadde også noen møter med hval, og støtte til og med på en gammel venn, som hadde blitt enda feitere siden i fjor.

 • Siste selmerking for i år

  Siste selmerking for i år

  Forskerne Kit M. Kovacs og Christian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt har skrevet feltrapport fra årets ringselforskning i regi av instituttets senter for is, klima og økosystemer (ICE).

 • Feltrapport fra ringselforskninga

  Feltrapport fra ringselforskninga

  Forskerne Kit M. Kovacs og Chritian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt er på feltarbeid på Svalbard i forbindelse med ringselforskningen i regi av ICE.

Sesong 2: Juli–August 2011

Vi hadde planlagt feltarbeid i Rijpfjorden-området denne sesongen, men ble stoppet av store mengder is som kom drivende fra nord. Dermed måtte vi endre planene, og feltarbeidet ble utført på vestkysten av Spitsbergen, hvor vi konsentrerte oss om området Kongsfjorden–Krossfjorden i nærheten av Ny-Ålesund. Også denne sesongen ble en suksess, og alle satellittsenderne ble satt ut; 11 på ringsel og 5 på storkobber.

Mange av selene vi merket i år later til å holde seg nært fronten av isbreer. Disse områdene er antagelig rike på mat, og alle dyrene vi fanget denne sesongen var i fantastisk god forfatning – for seler vil det si FEITE. Men samtidig er det grunn til bekymring: Isbreene trekker seg tilbake, og smelter i stadig større fart på grunn av klimaendringene. Når de en gang er redusert til det punktet hvor de ikke lenger møter havet, forsvinner også matforsyningen de står for i dag.

 • Vellykket merking av sel

  Vellykket merking av sel

  Les den siste feltrapporten fra årets merking av ringsel og storkobber på Svalbard.

 • Høyteknologiske seler

  Høyteknologiske seler

  Ringseler og storkobber på Svalbard utstyres med avanserte satellittsendere som gir forskerne viktig informasjon.

Sesong 1: Juli–August 2010

For feltarbeidet den første sesongen holdt vi oss på Nordaustlandet på Svalbard. Alt gikk veldig bra, til tross for at vi ble plaget av isbjørn og skiftende vær- og isforhold. Ved ekspedisjonens slutt var 9 seler merket med våre avanserte satellittsendere.

 • Ringsel i Polhavet

  Ringsel i Polhavet

  Ni ringsel svømmer nå rundt med nye, avanserte satellittsendere, og en av selene er allerede i Polhavet på 84 grader nord, langt nord for iskanten. Feltarbeidet er avsluttet, og Norsk Polarinstitutt følger nøye dataene som strømmer inn om havtemperatur, saltholdighet og algeproduksjon fra havområdene hvor selene befinner seg.

 • Første ringsel med avansert satellittsender

  Første ringsel med avansert satellittsender

  For første gang i verden er en ringsel utstyrt med en avansert satellittsender som vil gi viktig informasjon om selens vandrings- og dykkemønstre, i tillegg til fysisk informasjon fra havet. Helt nytt er det at senderen også måler algeproduksjonen i vannet. Informasjonen vil bidra til å forstå hvordan klimaendringene påvirker ringselen. I reisebrevet fra Svalbard kan du lese mer om hvordan forskerne jobber i felt for å fange og satellittmerke selene.

 • Ringsel og ICE

  Ringsel og ICE

  I ringsel-prosjektet under ICE-økosystemer ser vi nærmere på utbredelse og vandringer til ringselene på Svalbard.