Om ICE

Norsk Polarinstitutts senter ICE (Ice, Climate & Ecosystems) ble åpnet i 2009. ICE skal utvikles til et nasjonalt kompetansesenter for is- og klimaforskning og miljøovervåking av polarområdene.

Islandskap

Foto: Rudi Cayers / Norsk Polarinstitutt

Det faglige fokus for senteret er:

Energi- og materieutveksling mellom hav, is og atmosfære vies stor oppmerksomhet. Det samme gjelder havisens tykkelse og utbredning i Arktis. Havsirkulasjonen i Arktis og dennes kobling til energistrømmen og isutbredelse er også et viktig tema for ICE.

Målet er å bidra med kunnskap som skal forbedre presisjonen i fremtidige klimamodeller. ICE øker prosessforståelsen gjennom studier i felt og prosessmodellering som senere i nært samarbeid med Norsk Klimasenter skal benyttes til å forbedre prosessbeskrivelsene i klimamodellene.

Effektene på økosystemene følges opp gjennom å integrere økosystemstudier i studier av endringer i det fysiske miljøet i isfylte farvann. Det er spesielt fokus på arter som er særlig avhengige av havisen, som isbjørn, enkelte selarter og ismåke. Målet er utvikle forståelse for økosystemprosesser som kan kobles til fysiske klimamodeller for å kunne gi bedre prediksjoner om hvilke konsekvenser klimaforandringer kan lede til i de biologiske systemene.

I Antarktis konsentrerer ICE seg om hvordan isbremmer påvirkes av endringer i klimaet (spesielt havtemperatur og sirkulasjon) samt hvordan isbremmene påvirker breisen i Antarktis. Et langsiktig prosjekt rundt Fimbulisen og Jutulstrømmen har derfor blitt initiert gjennom ICE.

Fagråd

ICE-styret har oppnevnt følgende personer til fagrådet for ICE:

 • Regionleder Helge Tangen
  Meteorologisk institutt, Leder ICE fagråd
 • Professor Jon Ove Hagen
  Universitetet i Oslo
 • Direktør Cecilie Mauritzen
  Center for International Climate and Environmental Research – Oslo
 • Forsker Mette Mauritzen
  Havforskningsinstituttet
 • Professor Marit Reigstad
  Universitetet i Tromsø
 • Professor Glen Liston
  Colorado State University
 • Professor David Barber
  University of Manitoba

Oppnevnelsen gjelder i perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2015.

Organisering

Senteret er en integrert del av Norsk Polarinstitutt, organisert i prosjekter med egen senterleder. Prosjektene er delt opp i vitenskapelige flaggskip, strategiske utviklingsprosjekter og gjesteforskerprogram. Disse ledes av prosjektledere.

ICE-senteret har et eksternt råd som skal gi instituttets ledelse råd angående strategiske mål og aktivitetene i senteret.

Norsk Polarinstitutt og ICE vil alltid trenge tilgang på medarbeidere med høy kompetanse. Senteret vil derfor utvikle samarbeid med relevante universiteter i Norge med fokus på utdanning av ph.d. kandidater.

Formidling og konferanser

Formidling og konferanser er sentrale virkemidler for å koordinere og spre kunnskapen som framkommer gjennom ICE.

I februar 2009 genererte senteret en studietur til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis for miljøvernministre og klimarådgivere fra elleve land, med forutgående klimamøte i Cape Town hvor Lord Nicholas Stern (leder av arbeidet med Stern Review om økonomiske konsekvenser av klimaendringer) og Dr. Rajendra Pachauri (leder av FNs klimapanel som fikk Nobels fredspris i 2008) var deltakere.

Samtidig med åpningen av senteret ble det avviklet et partsmøte under isbjørnavtalen, hvor Norge inviterte de fem landene som har isbjørn i faunaen.

I juni 2009 ble det arrangert en internasjonal klimakonferanse om høytliggende isbreer som satte fokus på kunnskapsutveksling om smeltende isbreer i høytliggende områder som Himalaya og Andesfjellene, og konsekvensen av denne nedsmeltingen.

I september 2009 ble ICE-Fimbulisen lansert, et nettsted for elever på ungdomsskolenivå. Her kunne elevene følge en Antarktisekspedisjon direkte, gjøre øvelser i naturfagstimene og sende inn prosjektoppgaver med muligheten for å vinne en forskningsreise til Svalbard.