Forskning på isbreer

Norsk Polarinstitutt studerer isbreenes masse og utbredelse, og hvordan klimaendringer påvirker dem fra år til år. Gamle islag i breer kan også brukes som klimaarkiv, og som indikatorer på utbredelsen av miljøgifter. 

Bilde av forskere i arbeid på Kronebreen.Forskere i arbeid på Kronebreen. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt