Forskning på miljøgifter

Norsk Polarinstitutt forsker på hvordan miljøgifter inngår i arktiske næringskjeder, deres kilder, akkumulasjon og transportveier. Forskerne studerer biologiske effekter arter høyt opp i næringskjeden, samt kartlegger hvordan klimaendringer påvirker miljøgifter i europeisk Arktis. 

Marin økologi til isavhengige arter av flora og fauna på Svalbard er også et sentralt forskningsfelt for Polarinstituttet. Spesielt forskes det på hvordan klimaendringer påvirker is og økosystemet i iskantsonen og i fjordene.

Bilde av fire reagensrør med forskjellig innhold. Foto: Norsk Polarinstitutt

Siste artikler om miljøgifter

  • Plyndrer reirene til ærfugl og hvitkinngås

  • Mindre havis – mer miljøgifter i isbjørn

    Tynne isbjørner lagrer mer miljøgifter i kroppen enn tykke og mer velfødte bjørner. Ny forskning viser for første gang sammenheng mellom tilgang på havis, isbjørnens tykkelse og miljøgifter.

  • Master thesis project on arctic ecotoxicology – Pollutant effects in walruses

    The Norwegian Polar Institute and UiT The Arctic University of Norway are looking for a student to a master thesis project that will examine contaminant related health effects in walruses from Svalbard. Walrus samples will be analyzed for pollutants, hormone levels and immunological responses. In addition they will be analyzed for mRNA expression of genes related to hormone disruption and immune suppression.

  • Norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis

    En norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis ble avholdt 9.–11. mai ved Tongji Universitetet i Shanghai. Fem kinesiske institusjoner deltok og fra Norge deltok ni forskere som representerte universitets- og forskningsmiljøet.

Flere artikler om miljøgifter